Kjølevæske

Kjølevæsker er alltid vært kritisk viktig for å oprettholde normale driftstemperaturer i forbrenningsmotorer og andre energimaskiner. I dagens store batteripakker er kjøling en kritisk komponent. Ved å analysere kjølevæsken sørger man for at produktene yter hva de skal yte, og at det ikke er fare for korrosjonsproblematikk.

 

Analysepakker for maskiner på land

Analysepakken tar for seg de mest grunnleggende verdiene i en kjølevæske, som veldig ofte vil avdekke de mest vanlige problemene.

Analysepakke: KJ/V
Frysepunkt/glykolinnhold (metode: Refraktometer/intern SOP011)
Nitritt (metode: intern/SOP013)
pH (metode: intern/SOP028 – ASTM D1287-11(20)
Reservealkalinitet (metode: intern/SOP012)

Analysepakker for maskiner til sjøs

Analysepakken tar for seg de mest grunnleggende verdiene i en kjølevæske, og i tillegg mengde salter (fra feks. sjøvann).

Analysepakke: KJ/V marine
Frysepunkt/glykolinnhold (metode: Refraktometer/intern SOP011)
Nitritt (metode: intern/SOP013)
pH (metode: intern/SOP028 – ASTM D1287-11(20)
Reservealkalinitet (metode: intern/SOP012)
Klorider IC (metode: intern/SOP017)

Andre tilgjengelige tillegsanalyser for kjølevann

– Densitet
– Mikroskopiering/partikkelidentifisering (diverse teknikker)
– Glykolinnhold i % (MEG og MPG) med GC-FID

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.