Motorolje

Motorolje er et produkt bestående av baseolje blandet med diverse additivpakker. Produktet har i oppgave å redusere slitasje på motorens komponenter ved smøring, kjøling, rensing, og beskytte mot korrosjon.

Baseoljen benyttet er valgt avhengig av hvilken oppgave oljen er ment for. En monograd motorolje for skipsmotorer har for eksempel ikke samme krav som en syntetisk multigrad variant for personbiler i kaldt miljø.

Motoroljen er tilsatt mellom 20-25 prosent av volumet med tilsetningsstoffer. Disse stoffene er for eksempel antiskum, antioksidanter, antislitasje, rensemidler, oppløsere og viskositetsforbedrere.

Analyser:

En analyse av motorolje vil kunne avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon.

Eksempler:

  • Natrium (Na) og vann/glykol kan stamme fra kjølevæske
  • Silisium (Si) kan stamme fra smuss/støv/mineraler
  • Natrium (Na), Magnesium (Mg) og vann kan stamme fra sjøvann
  • Aluminium (Al) kan stamme fra stempel
Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.