Motorolje

Motorolje er et produkt bestående av baseolje blandet med diverse additivpakker. Produktet har i oppgave å redusere slitasje på motorens komponenter ved smøring, kjøling, rensing, og beskytte mot korrosjon.

Baseoljen benyttet er valgt avhengig av hvilken oppgave oljen er ment for. En monograd motorolje for skipsmotorer har for eksempel ikke samme krav som en syntetisk multigrad variant for personbiler i kaldt miljø.

Motoroljen er tilsatt mellom 20-25 prosent av volumet med tilsetningsstoffer. Disse stoffene er for eksempel antiskum, antioksidanter, antislitasje, rensemidler, oppløsere og viskositetsforbedrere.

Analyser:

En analyse av motorolje vil kunne avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon.

Eksempler:

 • Natrium (Na) og vann/glykol kan stamme fra kjølevæske
 • Silisium (Si) kan stamme fra smuss/støv/mineraler
 • Natrium (Na), Magnesium (Mg) og vann kan stamme fra sjøvann
 • Aluminium (Al) kan stamme fra stempel
Standard analyse forbrenningsmotor

Grunnpakke for forbrenningsmotor tar for seg slitemetaller, forurensinger, kjemiske/fysiske egenskaper

Analysepakke: M100/GM100

 • Elementanalyse ICP OES
 • Basetall (BN)
 • Viskositet 40°C
 • Viskositet 100°C
 • Viskositetsindex
 • Vanninnhold
 • Sotinnhold
 • Kjølevæskeinnhold
 • Drivstoffinnhold
 • Nitrering/oksydering/AW
 • Diagnose/kommentar/anbefaling
Varnish potensiale (MPC) (opsjon)

Analysen tar for seg potensiale for uløselige partikler å danne belegg på komponenter og overflater (varnish) i systemer. Dette vil typisk kunne forekomme på overflater som har lavere temperatur enn oljen

Analysepakke: MPC

Membrane Patch Colometry: Prøven behandles og filtreres igjennom et membranfilter. Filteret analyseres etter ASTM D7843 hvor det rapporteres et tall (ΔE) som indikerer potensialet i dannelse av belegg (indeks fra 0-100). Rapport vil og inneholde bilde av membranfilteret og % endring i vekt etter preparering

Du bør velge MPC om:

 • Systemvolumet er 2.500 liter eller mer
 • Oljen har vært i bruk over 10.000 timer
 • Turbinoljer, hydraulikkoljer, giroljer, kompressoroljer
 • Mistanke om varnish i systemer
Antioksydanter (RULER) (opsjon)

Standard analyse tar for seg antioksidanter som del av additivpakken (ppm Fosfor og evt. Sink), mens denne analysen måler spesifikt mengde Aminer og Fenoler (som er to viktige antioksydanter som er mye brukt)

Analysepakke RULER

Teknikken måler mengde aminer og fenoler og sammenligner opp mot nyoljeverdi (send alltid med ny/ubrukt olje). Nyoljeverdi (hvor tilstede) er typisk 100% hvor da prøven vil inneholde opp til 100%. Kan brukes til å estimere levetid på disse antioksydantene.

ASTM D6971

Mikroskopiering (opsjon)

Mikroskopiering av partikler i prøven. Vurderes med automatisk mikroskopi, telles og klassifisieres

Analysepakke: MIK1

Antall partikler klassifiseres etter ISO 4406 i følgende kategorier:

 • Reflective particles
 • Regular particles
 • Total particles

I tillegg klassifiseres partiklene etter SAE AS4059 og NAS1638. Rapport inneholder inntil 10 bilder pr kategori (av de største partiklene)

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.