Brannhemmende hydraulikkvæske

Produsert med egenskaper som reduserer faren for antennelse. Klassifiseres etter ISO 67434 og DIN 51502:
ISO: HFA E DIN: HS-A – Olje i vann emulsjon, mineraloljer og syntetiske estere
ISO: HFA S – Vannbaserte kjemikalier (uten mineraloljer) med vanninnhold over 80%
ISO: HFB DIN: HS-B – Olje i vann emulsjon, men ca. 60% mineralolje
ISO: HFC DIN: HS-C – Vann-polymer blanding med minst 35% vann.
ISO: HFD-R DIN: HS-D – Vannfrie syntetiske væsker basert på fosfater
ISO: HFD U DIN: HS-D – Vannfrie syntetiske væsker basert annet baseprodukt enn HFD-R

Brannhemmende hydraulisk væske av typen HFC er den mest vanlige vannbaserte hydraulikkvæsken da denne har best brannhemmende og hydrauliske egenskaper.

Væsker av denne typen er vann/glykolbaserte med et vanninnhold på ca 40-50%. HFC væsker er anbefalt brukt i industri hvor fare for at brann kan oppstå grunnet kontakt med svært varme overflater, eller der lekkasje i systemet fører til at væsken kommer i kontakt med varme materialer.

Ved temperaturer over 600°c skal disse væskene ikke ta fyr eller fortsette å brenne. Væskene kan brukes ved omgivelsestemperaturer varierende fra ca -20°c til 65°c og arbeidstrykk opp til ca 250 bar. Når væskene er i bruk vil et stabilt forhold mellom vann og glykol være avgjørende da en endring her vil føre til endring av væskens viskositet grunnet vann avdampning ved høye temperaturer. Denne væsken skal i utgangspunktet gjøre samme jobben som en konvensjonell hydraulikkolje. Det vil si at den skal smøre, kjøle, overføre trykk, dempe vibrasjoner og holde på forurensinger.

Laboratorieanalyser har lenge vært et etablert verktøy i forhold til tilstandsbasert vedlikehold.

Målet med analyse av væsken er å oppretholde stabilitet i produksjon og redusere kostnader:
– Sikker justering av bruksintervaller ved overvåking av væskens tilstand.
– Overvåke forurensninger i væsken da dette er den hyppigeste årsak til driftsforstyrrelser
– Gi operatører av anlegget et godt verktøy for optimalt vedlikehold
– Oppdage uregelmessigheter i god tid for å unngå uplanlagte stopp i drift

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.

Analyser:

Målet med analyse av væsken er å oppretholde stabilitet i produksjon og redusere kostnader:
– Sikker justering av bruksintervaller ved overvåking av væskens tilstand.
– Overvåke forurensninger i væsken da dette er den hyppigeste årsak til driftsforstyrrelser
– Gi operatører av anlegget et godt verktøy for optimalt vedlikehold
– Oppdage uregelmessigheter i god tid for å unngå uplanlagte stopp i drift
– Renhet (kvalitet og resultat av systemfiltre/filtrering)
– Viskositet ved 40°c (smøreegenskaper, flyteevne, aldring, vannfordampning)
– Vanninnhold i % (for å erstatte med korrekt mengde konsentrat ved eventuell fordamning)
– pH/reserve alkalinitet (aktive additiv for korrosjonsbeskyttelse)
– Egenvekt (kontrollparameter for konsentrat og eventuell inntregning av spill / lekkolje)
– Visuell kontoll (grov forurensning, missfarging, spill / lekkolje)

Eksempler:

  • Lavt vanninnhold kan være symptom av høy temperatur i væske og avdamping av vann
  • Lav pH kan bety at væsken ikke lenger har antirustegenskaper som er nødvendig