Drivstoff

Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner (Wikipedia).

Invicta’s analysetjenester dekker mye av de flytende variantene og problemstillinger rundt bruk av disse.

Diesel (autodiesel, anleggs diesel)
Marinediesel (MGO)
Jet drivstoff (JET A1)
Biodiesel (FAME, HVO)
Bensin

Problemstillinger er ofte:

Filter tetter seg hyppigere enn normalt
Problematisk forbrenning
Drivstoff flyter ikke ved lave temperaturer
Skade på injektorer / dyser
Ukjent væske er blandet med drivstoff (eller ligger i egen fase med drivstoffet)
Bakterier, Sopp og Gjær (dieseldyr)

Analyser:

Analyser vil kunne for eksempel kunne avdekke om det er drivstoffet som er skyld i et gitt problem. Identifisering av forurensning og potensiell kilde. Kvantifisering og karakteristikk av partikler i drivstoff.

Eksempler:

Bakterier, sopp og gjær (dieseldyr)
Mengde vann i drivstoff
Mengde partikler i drivstoff
Filterblokkeringsegenskaper ved lave temperaturer
Innblanding av bensin i diesel
Innblanding av diesel i bensin
Mengde biodiesel (FAME) innblandet i diesel

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.