Drivstoff

Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner (Wikipedia).

Invicta’s analysetjenester dekker mye av de flytende variantene og problemstillinger rundt bruk av disse.

Diesel (autodiesel, anleggs diesel)
Marinediesel (MGO)
Jet drivstoff (JET A1)
Biodiesel (FAME, HVO)
Bensin

Problemstillinger er ofte:

Filter tetter seg hyppigere enn normalt
Problematisk forbrenning
Drivstoff flyter ikke ved lave temperaturer
Skade på injektorer / dyser
Ukjent væske er blandet med drivstoff (eller ligger i egen fase med drivstoffet)
Bakterier, Sopp og Gjær (dieseldyr)

Analyser:

Analyser vil kunne for eksempel kunne avdekke om det er drivstoffet som er skyld i et gitt problem. Identifisering av forurensning og potensiell kilde. Kvantifisering og karakteristikk av partikler i drivstoff.

Vi kan og tilby en rekke analysetjenester for JET (fra og med 2021)

Densitet ASTM D4052/EN12185
Ledningsevne, Konduktivitet ASTM D2624
Mikrobevekst MM2 IP385
Apperance Inhouse
Filterblokkeringspunkt (CFPP) EN16329
Skypunkt (CP) EN23015
Damptrykk – RVP ASTM D5191/EN 13016-1
Destillasjon ASTM D86
Existent GUM ASTM D381/IP540
Fame-innhold diesel EN 14078
Fame-innhold JETA1 IP 585
Fargetall ASTM D1500
Fargetall Saybolt ASTM D6045
Flammepunkt Abel IP170
Flammepunkt PM EN2719
Frysepunkt ASTM D7153
Kobberkorrosjon ASTM D130/EN2160
Mikrobevekst vha mikroskopi InHouse
Microsep – MSEP ASTM D7224
Oksydasjonsstabilitet biodiesel EN 15751
Oksygen i vann InHouse
Particulate matter, Millipore ASTM D2276
Particulate matter, diesel EN 12662
Rustpåvisning InHouse
Svovel Antek EN 20846
Sølvkorrosjon IP227
Vann i drivstoffprodukter – KF EN 12937
Vannfølsomhet – Water reaction ASTM D1094

Eksempler:

Resertifisering (JET)
Svovelinnhold i diesel (EN590)
Bakterier, sopp og gjær (dieseldyr)
Mengde vann i drivstoff
Mengde partikler i drivstoff
Filterblokkeringsegenskaper ved lave temperaturer
Innblanding av bensin i diesel
Innblanding av diesel i bensin
Mengde biodiesel (FAME) innblandet i diesel eller JET

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.