Drivstoff

Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner (Wikipedia).
Invicta’s analysetjenester dekker mye av de flytende variantene og problemstillinger rundt bruk av disse:

 • Diesel (autodiesel, anleggs diesel)
 • Marinediesel (MGO)
 • Jet drivstoff (JET A1)
 • Biodiesel (FAME, HVO)
 • Bensin

Problemstillinger er ofte:

 • Filter tetter seg hyppigere enn normalt
 • Problematisk forbrenning
 • Drivstoff er ikke flytende ved lave temperaturer
 • Skade på injektorer/dyser
 • Ukjent væske er blandet med drivstoff (eller ligger i egen fase med drivstoffet)
 • Bakterier, sopp og gjær (dieseldyr). Vi gjør oppmerksom på at slike prøver bør sendes/leveres laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.
  Drivstoff-analyser krever ofte en større prøvemengde enn standard 1 dl (Invicta sine prøveflasker). Ta gjerne kontakt med oss i forkant av drivstoff-analyser for å avklare hvor stor mengde det er behov for til de enkelte analysene.

Analyser:

Analyser vil for eksempel kunne avdekke om det er drivstoffet som er skyld i et gitt problem. Identifisering av forurensning og potensiell kilde. Kvantifisering og karakteristikk av partikler i drivstoff.

Vi kan tilby en rekke analysetjenester for drivstoffer, inkludert JET A-1.

Densitet ASTM D4052/EN ISO 12185
Ledningsevne, Konduktivitet ASTM D2624
Mikrobevekst MM2 IP385
Utseende Visuell inspeksjon
Filterblokkeringspunkt (CFPP) EN16329
Tåkepunkt (CP) EN23015
Damptrykk – DVPE ASTM D5191/EN 13016-1
Destillasjon ASTM D86/ EN ISO 3405
Existent GUM ASTM D381/IP540
Fame-innhold diesel EN 14078
Fame-innhold JETA1 IP 585
Fargetall ASTM D1500
Fargetall Saybolt ASTM D6045
Flammepunkt Abel IP170
Flammepunkt PM EN ISO 2719
Frysepunkt ASTM D7153
Kobberkorrosjon ASTM D130/EN ISO 2160
Mikrobevekst vha mikroskopi InHouse
Vannseparasjonsevne – MSEP (JET A-1) ASTM D7224
Oksydasjonsstabilitet biodiesel EN 15751
Oksygen i vann InHouse
Particulate matter, JET A-1 ASTM D2276/ASTM D5452
Particulate matter, diesel EN 12662
Rustpåvisning InHouse
Svovelinnhold EN ISO 20846
Sølvkorrosjon IP227
Vann i drivstoffprodukter – KF EN 12937
Vannfølsomhet – Water reaction ASTM D1094

Eksempler:

Resertifisering (JET)
Svovelinnhold i diesel (EN590)
Bakterier, sopp og gjær (dieseldyr)
Mengde vann i drivstoff
Mengde partikler i drivstoff
Kuldeegenskaper ved lave temperaturer
Innblanding av bensin i diesel
Innblanding av diesel i bensin
Mengde biodiesel (FAME) innblandet i diesel eller JET

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.