Partikkelidentifisering

Ved hjelp av forskjellige teknikker kan materiale i partikler, deler, biter, fibre og annet identifiseres/vurderes. Dette kan være funnet i systemfilter, olje, væske, komponenter og lignende. Resultater kan hjelpe med å avdekke kilde til materiale eller årsak til for eksempel driftsforstyrrelser eller havari.

Analyser:

Valg av analyse bør utføres etter dialog med rådgivende ingeniør.

Eksempler:

  • Syntetiske gummimaterialer (fluorpolymerer)
  • Metaller og kombinasjon av metaller
  • Mineraler
Elektronmikroskopi (SEM EDS)

Analysen tar for seg et utvalg av partiklene (typisk 3-5 stk) og gir en nøyaktig komposisjonsanalyse.

Analysepakke: SEM

Eksempel kan være jernoksid (rust) hvor da en partikkel inneholder Jern (Fe) og oksider (O).

Røntgen (XRF)

Røntgen brukes til større volumer av partikler, sediment, masse, stoff og er en semikvantitativ teknikk som rapporterer i en normalisert %-skala.

Analysepakke XR-F

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.