Partikkelidentifisering

Ved hjelp av forskjellige teknikker kan materiale i partikler, deler, biter, fibre og annet identifiseres/vurderes. Dette kan være funnet i systemfilter, olje, væske, komponenter og lignende. Resultater kan hjelpe med å avdekke kilde til materiale eller årsak til for eksempel driftsforstyrrelser eller havari.

Analyser:

Valg av analyse bør utføres etter dialog med rådgivende ingeniør.

Eksempler:

  • Syntetiske gummimaterialer (fluorpolymerer)
  • Metaller og kombinasjon av metaller
  • Mineraler
Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.