Hydraulikolje

Hydraulikkvæske har som hovedoppgave å overføre energi i et hydraulisk system. Denne oppgaven skal fullføres uten blant annet for mye skumming, variasjon i viskositet avhengig av temperatur, skade på tetning/pakningmateriale og korrosjon på legeringer.

Produktet er basert på et baseprodukt og tilsetninger. Baseproduktet kan være en baseolje av mineralsk eller syntetisk kvalitet, eller av vann.

Baseoljer:

 • Mineralske (gruppe I, II eller III)
 • Polyalfaolefin (PAO – gruppe IV)
 • Syntetiske (gruppe V, som estervarianter, alkylenglykoler, polyglykol og andre som ikke inngår i de øvrige gruppene)

 

Analyser:

Analyse av hydraulikkolje bør avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon. Det kan og være interessant med en vurdering av større partikler, med tanke på slitasjemønster. I tillegg er renhet vital i hydraulikk. Enkelte systemer er laget med komponenter og trykk som krever svært ren olje.

Eksempler:

Analyser av hydraulikkolje kan være:

 • Metaller fra pumpe (pumpevinger, stempel, sylinderboring, hus), feks. Jern(Fe)
 • Metaller fra stag, lager, spoler feks. Krom(Cr).
 • Identifisering av fasong på større partikler, feks tretthetsgenererte partikler fra delelinjen på tannhjul
 • ANtall partikler pr ml eller pr 100 ml etter AS4059, ISO4406 eller NAS 1638.
 • Overoppheting av olje og nedbryting av kvalitet, feks. reduksjon i additivelementer, økning av syretall (TAN) og reduksjon av viskositet.
 • Vanninnhold fra miljø

Eksempler på hydraulikkvæsker:

Mineraloljebaserte hydraulikkoljer:
Mest vanlig i bruk. Klassifiseres etter ISO6743/4 og/eller DIN51524:
ISO: HH DIN:H – Mineraloljer uten additiver
ISO: HL DIN:HL – Som HH men med oksydasjon og korrosjonsinhibitorer
ISO: HM DIN: HLP – Som HL men med antislitasjetilsetninger
DIN: HLPD – Som HLP med rensetilsats (detergenter)
ISO: HV, HR DIN: HVLP – Som HM med viskositets forbedrer
ISO: HG – Som HM med anti-stick-slip

 

Miljøtilpassede hydraulikkoljer:
Oljer som er laget for å redusere skader på miljø og personell. Klassifiseres etter VDMA 24568:
HEPG – Polyalkylenglykoler (løselige i vann)
HETG – Triglyserider (vegetabilske – ikke løselige i vann)
HEES – Syntetiske estere (brytes ned i vann)
HEPR – Polyalfaolefiner (PAO) eller andre syntetiske varianter (ikke løselige i vann)
Andre oljer i hydraulikksystem:

Motoroljer, gjerne monogradvarianter som SAE10 benyttes ofte i anleggsmaskiner ofte på grunn av pris, tilgjengelighet og enkelhet. Motoroljer har en annen sammensetning og egenskaper for vanninnhold i forhold til hydraulikkoljer.

ATF oljer(giroljer for automatgirkasser) er helsyntetiske produkter med gode egenskaper for hydraulikk.

Standard analysepakke

Standard analysepakke inneholder analyser som skal til for å avdekke de vanligste avvikene. Slitasjemetaller, forurensinger og fysiske/kjemiske egenskaper

Analysekode: INV10

 • Elementanalyse ICP OES
 • Vanninnhold
 • Viskositet v/40°C
 • Syretall (AN)
 • Partikkeltelling (ISO 4406/AS4059/NAS1638)
 • Kommentar/diagnose/anbefalinger
Varnish potensiale (MPC) (opsjon)

Analysen tar for seg potensiale for uløselige partikler å danne belegg på komponenter og overflater (varnish) i systemer. Dette vil typisk kunne forekomme på overflater som har lavere temperatur enn oljen

Analysepakke: MPC

Membrane Patch Colometry: Prøven behandles og filtreres igjennom et membranfilter. Filteret analyseres etter ASTM D7843 hvor det rapporteres et tall (ΔE) som indikerer potensialet i dannelse av belegg (indeks fra 0-100). Rapport vil og inneholde bilde av membranfilteret og % endring i vekt etter preparering

Du bør velge MPC om:

 • Systemvolumet er 2.500 liter eller mer
 • Oljen har vært i bruk over 10.000 timer
 • Turbinoljer, hydraulikkoljer, giroljer, kompressoroljer
 • Mistanke om varnish i systemer
Antioksydanter (RULER) (opsjon)

Standard analyse tar for seg antioksidanter som del av additivpakken (ppm Fosfor og evt. Sink), mens denne analysen måler spesifikt mengde Aminer og Fenoler (som er to viktige antioksydanter som er mye brukt)

Analysepakke RULER

Teknikken måler mengde aminer og fenoler og sammenligner opp mot nyoljeverdi (send alltid med ny/ubrukt olje). Nyoljeverdi (hvor tilstede) er typisk 100% hvor da prøven vil inneholde opp til 100%. Kan brukes til å estimere levetid på disse antioksydantene.

ASTM D6971

Mikroskopiering (opsjon)

Mikroskopiering av partikler i prøven. Vurderes med automatisk mikroskopi, telles og klassifisieres

Analysepakke: MIK1

Antall partikler klassifiseres etter ISO 4406 i følgende kategorier:

 • Reflective particles
 • Regular particles
 • Total particles

I tillegg klassifiseres partiklene etter SAE AS4059 og NAS1638. Rapport inneholder inntil 10 bilder pr kategori (av de største partiklene)

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.