Hydraulikolje

Hydraulikkvæske har som hovedoppgave å overføre energi i et hydraulisk system. Denne oppgaven skal fullføres uten blant annet for mye skumming, variasjon i viskositet avhengig av temperatur, skade på tetning/pakningmateriale og korrosjon på legeringer.

Produktet er basert på et baseprodukt og tilsetninger. Baseproduktet kan være en baseolje av mineralsk eller syntetisk kvalitet, eller av vann.

Baseoljer:

  • Mineralske (gruppe I, II eller III)
  • Polyalfaolefin (PAO – gruppe IV)
  • Syntetiske (gruppe V, som estervarianter, alkylenglykoler, polyglykol og andre som ikke inngår i de øvrige gruppene)

 

Analyser:

Analyse av hydraulikkolje bør avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon. Det kan og være interessant med en vurdering av større partikler, med tanke på slitasjemønster. I tillegg er renhet vital i hydraulikk. Enkelte systemer er laget med komponenter og trykk som krever svært ren olje.

Eksempler:

Analyser av hydraulikkolje kan være:

  • Metaller fra pumpe (pumpevinger, stempel, sylinderboring, hus), feks. Jern(Fe)
  • Metaller fra stag, lager, spoler feks. Krom(Cr).
  • Identifisering av fasong på større partikler, feks tretthetsgenererte partikler fra delelinjen på tannhjul
  • ANtall partikler pr ml eller pr 100 ml etter AS4059, ISO4406 eller NAS 1638.
  • Overoppheting av olje og nedbryting av kvalitet, feks. reduksjon i additivelementer, økning av syretall (TAN) og reduksjon av viskositet.
  • Vanninnhold fra miljø

Eksempler på hydraulikkvæsker:

Mineraloljebaserte hydraulikkoljer:
Mest vanlig i bruk. Klassifiseres etter ISO6743/4 og/eller DIN51524:
ISO: HH DIN:H – Mineraloljer uten additiver
ISO: HL DIN:HL – Som HH men med oksydasjon og korrosjonsinhibitorer
ISO: HM DIN: HLP – Som HL men med antislitasjetilsetninger
DIN: HLPD – Som HLP med rensetilsats (detergenter)
ISO: HV, HR DIN: HVLP – Som HM med viskositets forbedrer
ISO: HG – Som HM med anti-stick-slip

 

Miljøtilpassede hydraulikkoljer:
Oljer som er laget for å redusere skader på miljø og personell. Klassifiseres etter VDMA 24568:
HEPG – Polyalkylenglykoler (løselige i vann)
HETG – Triglyserider (vegetabilske – ikke løselige i vann)
HEES – Syntetiske estere (brytes ned i vann)
HEPR – Polyalfaolefiner (PAO) eller andre syntetiske varianter (ikke løselige i vann)

Andre oljer i hydraulikksystem:

Motoroljer, gjerne monogradvarianter som SAE10 benyttes ofte i anleggsmaskiner ofte på grunn av pris, tilgjengelighet og enkelhet. Motoroljer har en annen sammensetning og egenskaper for vanninnhold i forhold til hydraulikkoljer.

ATF oljer(giroljer for automatgirkasser) er helsyntetiske produkter med gode egenskaper for hydraulikk.

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.