Girolje

Girolje er laget spesielt for transmisjoner, girbokser og differensialer for biler, større maskiner og industrielle applikasjoner. Ofte er giroljer relativt tyktflytende for å bedre beskytte systemet. Giroljer kan og være tynnere produkter, speseilt til bruk hvor det og kreves tilnærmet hydrauliske egenskaper som i automatgirkasser.

Produkt bestående av baseolje blandet med diverse additivpakker. Produktet har i oppgave å redusere slitasje på komponenter ved smøring, kjøling, rensing, og beskytte mot korrosjon.

Baseoljen benyttet er valgt avhengig av hvilken oppgave oljen er ment for. En monograd girolje for innendørs industriell applikasjon har for eksempel ikke samme krav som en syntetisk multigrad variant for utendørssystemer i kaldt miljø.

 

Analyser:

Analyse av girolje bør avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon. Det kan og være interessant med en vurdering av større partikler, med tanke på slitasjemønster.

Eksempler:

Analyser av girolje kan være:

 • Metaller fra tannhjul, feks. Jern(Fe)
 • Metaller fra aksel feks. Jern(Fe) og Krom(Cr).
 • Identifisering av fasong på større partikler, feks tretthetsgenererte partikler fra delelinjen på tannhjul
 • Vanninnhold fra miljø
Standard analyse

Standard analyse inneholder tester for å avdekke slitemetaller, forurensinger og kjemiske/fysiske egenskaper

Analysepakke: H100

 • Elementanalyse ICP OES
 • Vanninnhold
 • Viskositet v/40°C
 • Syretall (AN)
 • PQ Index
 • Diagnose/kommentar/anbefalinger
Standard analysepakke

Standard analysepakke inneholder analyser som skal til for å avdekke de vanligste avvikene. Slitasjemetaller, forurensinger og fysiske/kjemiske egenskaper

Analysekode: INV10

 • Elementanalyse ICP OES
 • Vanninnhold
 • Viskositet v/40°C
 • Syretall (AN)
 • Partikkeltelling (ISO 4406/AS4059/NAS1638)
 • Kommentar/diagnose/anbefalinger
Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.