Turbinolje

Turbinoljer kan være en rekke produkter, helt avhengig av type system i bruk. Består av en baseolje (mineralsk eller syntetisk) og additivpakker.

Gassturbin:
Må tåle høye temperaturer, opp til 120°C
God oksydasjonsstabilitet

Gassturbin / turbofan:
Må tåle enda høyere temperaturer, gjerne opp til 320°C

Vannturbiner:
Må ha gode vannutskillingsegenskaper
Gode viskositetsegenskaper

Vindturbiner:
Er gjerne tykke giroljer med EP additiver (til girboks)

Analyser:

En analyse av turbinolje vil kunne avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon.

Eksempler:

  • Renhet/partikkelinnhold etter ISO4406
  • Slitasjemetaller
  • Viskositetsegenskaper
Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.