Bransje

Offshore

Installasjoner offshore har en rekke komplekse maskiner og systemer som krever vedlikehold. Ved å implementere maskiner og systemer i et tilstandsbasert vedlikeholdssystem hvor regelmessige oljeanalyser inngår kan operatøren spare store beløp, og sørge for optimal driftstid.

Analysetjenester dekker behov fra feks. DNV DNVGL-CG-0052 Survey arrangement for machinery condition monitoring

Industri

Analysetjenester i forbindelse med tillstandsbasert vedlikehold og forlengelse av oljeskiftintervaller vil hjelpe med maksimal oppetid og store beløp spart i oljeavfall og driftsstans.

Luftfart

Analyser av olje fra fremdriftssystemer og styresystemer vil gi en tidlig indikasjon på feil, både mekanisk og oljeteknisk. En rekke systemprodusenter anbefaler rutinemessige analyser av olje og drivstoff.

Transport

Analysetjenester kan benyttes til forlengelse av oljeskiftintervall, helsekontroll av utstyr, feilsøking og drivstoffkvalitet.

Personbil

Kontroller helsetilstanden på motor, girkasse. Er korrekt olje benyttet? Kontroller om oljen virkelig kan brukes i 30.000 km som spesifisert. Et godt verktøy i garantisaker og forsikringssaker.

Anlegg / Gruve

Overvåk systemene med regelmessige oljeprøver for å forlenge levetiden på systemer/komponenter og for å redusere oljeskiftintervaller.

Kjøling / Varme

Kontroller om oljen bør byttes eller ikke. Mye olje byttes på timebasis som fører til store kostnader for eier som ofte er unødvendig. En oljeprøve vil bekrefte om det finnes unormal slitasje eller forurensninger, samt kan og gi en indikasjon om helsetilstanden på kjølemediet.

Shipping

Overvåk fremdriftssytemer og hydraulikksystemer for optimal oppe tid og lenger levetid på oljen.

Kraftproduksjon

Rutinemessige oljeprøver på vindmøller, vannkraft, gasskraft, turbiner for optimal levetid på systemer og olje.

Nødstrøm

Reservekraft er essensielt for en rekke industrier for å sørge for kontinuerlig drift. Hva om reservekraften ikke virker når det gjelder?