Kompressorolje

Generellt:
Det finnes mange ulike kompressortyper som har ulike krav til smøremiddelets slitasjehemmende egenskaper, viktigst er likevel kjemiske og fysiske utfordringer smøreoljen utsettes for gjennom kompresjons prosessen.

Består av en baseolje og tilsetninger.
Baseoljen kan være:

 • Mineralolje
 • Polyalfaolefin (PAO)
 • Alkylbenzen (AB)
 • Di-estere
 • Polyester (POE)
 • Polyglykoler (PG)
 • Fosfatester
 • Silikon

Additiver skal hjelpe med:

 • Redusere friksjon
 • Lede bort kompresjonsvarme
 • Tåle høy temperatur, opp til 200°C
 • Oksydasjonsstabilitet
 • Skal ikke emulgere med vann som kondenseres fra luft/medie
 • Bra skummingsegenskaper
 • Bra luftavskillingsegenskaper
 • Viskositet i forhold til oppstartstemperatur og driftstemperatur

 

Kjølekompressor:
Oljen har i oppgave å smøre og kjøle kompressorer i kjøle eller varmeanlegg, da med innblandet kjølemediet (gass). En av de viktigste egenskapene for oljen er å være kompatibel med kjølemediet.

DIN 51503 del 1 kategoriserer oljetypene:

KAA – Olje som er ikke løselig i ammoniakk. Kan være mineralolje eller sytetiske (PAO – polyalfaolefin eller AB – alkylbenzen).
KAB – Olje som er løselig i ammoniakk, hovedsakelig polyalkylenglykol (PAG)
KB – Oljer for karbondioksid (CO2): Polyester (POE) eller polyalkylenglykol (PAG)
KC – Oljer for hele eller delvis fluorinerte og klorinerte hydrokarboner (CFC, HCFC). Hovedsakelig mineraloljer eller alkylenbenzen (AB), men og noe esteroljer (POE).
KD – Oljer for hele eller delvis fluorinerte eller klorinerte hydrokarboner (CFC, FC). Stort sett polyester (POE) eller polyalkylenglykoler (PAG).
KE – Oljer for hydrokarbonbaserte kjølemedier (som propan, isobutan ol). Mineraloljer eller syntetiske varianter (AB, POE, PAO eller PAG).

Analyser:

En analyse av kompressorolje vil kunne avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon.

Eksempler:

Vanninnhold må være lavt, spesielt i kjølekompressorer
Metaller fra slitasje (feks fra skrue)
Syreinnhold i olje pga kjemisk degradering eller sure forurensinger

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.