Subsea kontrollvæsker

Kontrollvæsker:
Utstyr på havbunnen (for eksempel WOCS, MRT og BOP)  kontrolleres hovedsakelig ved hjelp av hydraulikk fra plattform eller fra land. I enkelte felt er det opp til 120 km lange kontrollkabler (umbilical) hvor og hydraulisk kraft overføres. Disse systemene må være pålitelige og reagere raskt. Noe av utstyret på havbunnen er konstruert for levetid opp til 40 år.

Eksempler:

Analyser av subsea væske kan være:

  • Konsentrasjon av partikler – renhetsklassifisering (for eksempel etter SAE AS4059)
  • Konsentrasjon av glykol i glykolbasert produkt
  • Konsentrasjon av glykol i syntetisk olje (forurensing)

Feilsøking

Ved større problemer på system og i forbindelse med feilsøking kan og dybdeanalyse av partikler fra væsken være en fornuftig vei å gå. Dette kan utføres med elektronmikroskopi (SEM) eller røntgen (XRF)

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.