Ukjente partikler

Ukjente partikler

Partikkelidentifisering Ved hjelp av forskjellige teknikker kan materiale i partikler, deler, biter, fibre og annet identifiseres/vurderes. Dette kan være funnet i systemfilter, olje, væske, komponenter og lignende. Resultater kan hjelpe med å avdekke kilde til...
Turbinsystemer

Turbinsystemer

Turbinolje Turbinoljer kan være en rekke produkter, helt avhengig av type system i bruk. Består av en baseolje (mineralsk eller syntetisk) og additivpakker. Gassturbin: Må tåle høye temperaturer, opp til 120°C God oksydasjonsstabilitet Gassturbin / turbofan: Må tåle...
Kompressorsystemer

Kompressorsystemer

Kompressorolje Generellt: Det finnes mange ulike kompressortyper som har ulike krav til smøremiddelets slitasjehemmende egenskaper, viktigst er likevel kjemiske og fysiske utfordringer smøreoljen utsettes for gjennom kompresjons prosessen. Består av en baseolje og...
Drivstoff

Drivstoff

Drivstoff Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner (Wikipedia).Invicta’s analysetjenester dekker mye av de...
Hydraulikk flammereduserende

Hydraulikk flammereduserende

Brannhemmende hydraulikkvæske Produsert med egenskaper som reduserer faren for antennelse. Klassifiseres etter ISO 67434 og DIN 51502: ISO: HFA E DIN: HS-A – Olje i vann emulsjon, mineraloljer og syntetiske estere ISO: HFA S – Vannbaserte kjemikalier (uten...