Akkreditert etter ISO/IEC 17025:2017

En milepæl for Invicta as er nådd og vi er stolte over at Norsk Akkreditering, det nasjonale organet for teknisk akkreditering i Norge, nå har godkjent Invicta as etter ISO/IEC 17025:2017 standarden. En akkreditering skal sikre tilliten til varer og tjenester som...
Oppdatert FT-IR og nye parametere

Oppdatert FT-IR og nye parametere

Invicta har allerede kjørt FT-IR på oljeprøver i snart 40 år, men er nå i disse dager i gang med 5. generasjon instrumenter. Selve teknikken bygger på samme konsepter som tidligere, men effektivisering og automatisering har gjort analysen mer effektiv enn noen gang....

Varnish i olje: MPC og Ruler

MPC: Membrane Patch Colotimetry (MPC) er en teknikk for å avdekke uløselige mikropartikler i oljen. Analysen gir tilbakemelding som en MPC faktor som gjenspeiler oljens potensiale for å danne mikropartikler (varnish). Problemer med mikropartikler vil kunne være belegg...

Invicta AS

Invicta AS leverer analysetjenester på oljer, relaterte væsker og drivstoff. Med over 30 års erfaring kan vi hjelpe dere idag....