Analyse av smørefett

Analyse av smørefett

Tilstandskontroll av systemer med smørefett Analyse av smørefett vil kunne avdekker forurensinger som vann, støv/smuss samt overvåke mengde slitasjerelaterte elementer. Analysepakken G100 inneholder nå følgende analyser: Elementanalyse metaller, ppm PQ-index (total...

Akkreditert etter ISO/IEC 17025:2017

Vi er akkrediterte etter ISO/IEC 17025:2017 standarden. En akkreditering skal sikre tilliten til varer og tjenester som leveres og ISO/IEC 17025:2017 standarden inneholder alle generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. Selve...
Oppdatert FT-IR og nye parametere

Oppdatert FT-IR og nye parametere

Invicta har allerede kjørt FT-IR på oljeprøver i snart 40 år, men er nå i disse dager i gang med 5. generasjon instrumenter. Selve teknikken bygger på samme konsepter som tidligere, men effektivisering og automatisering har gjort analysen mer effektiv enn noen gang....

Varnish i olje: MPC og Ruler

MPC: Membrane Patch Colotimetry (MPC) er en teknikk for å avdekke uløselige mikropartikler i oljen. Analysen gir tilbakemelding som en MPC faktor som gjenspeiler oljens potensiale for å danne mikropartikler (varnish). Problemer med mikropartikler vil kunne være belegg...