Kjølevæsker

Kjølevæsker

Kjølevæske Kjølevæsker er alltid vært kritisk viktig for å oprettholde normale driftstemperaturer i forbrenningsmotorer og andre energimaskiner. I dagens store batteripakker er kjøling en kritisk komponent. Ved å analysere kjølevæsken sørger man for at produktene yter...
Ukjente partikler

Ukjente partikler

Partikkelidentifisering Ved hjelp av forskjellige teknikker kan materiale i partikler, deler, biter, fibre og annet identifiseres/vurderes. Dette kan være funnet i systemfilter, olje, væske, komponenter og lignende. Resultater kan hjelpe med å avdekke kilde til...
Turbinsystemer

Turbinsystemer

Turbinolje Turbinoljer kan være en rekke produkter, helt avhengig av type system i bruk. Består av en baseolje (mineralsk eller syntetisk) og additivpakker. Gassturbin: Må tåle høye temperaturer, opp til 120°C God oksydasjonsstabilitet Gassturbin / turbofan: Må tåle...
Hydraulikk

Hydraulikk

Hydraulikkvæske har som hovedoppgave å overføre energi i et hydraulisk system.

Motor

Motor

Motorolje er et produkt bestående av baseolje blandet med diverse additivpakker.