Invicta har allerede kjørt FT-IR på oljeprøver i snart 40 år, men er nå i disse dager i gang med 5. generasjon instrumenter. Selve teknikken bygger på samme konsepter som tidligere, men effektivisering og automatisering har gjort analysen mer effektiv enn noen gang.

Vi vil nå inkludere følgende analyser på motoroljer:

Nitrering
Kjemisk prosess i motoroljer som danner nitrogenholdige biprodukter i oljen, da relatert til problematisk forbrenning. Kan skape økt viskositet og syrlig miljø og deretter uheldige bivirkninger i forbrenningskammer og smøreoljesystem. Er relevant for forbrenningsmotorer (dieselmotor, bensinmotor, gassmotor).
Vi påviser nitrering i 1650-1610/cm-1 i henhold til ASTM E2412, Direct Trending.
Verdier sammenlignes med målinger på samme oljetype

Oksidering
Kjemisk degradering av oljeprodukter (alle) som kan trigges av temperatur, trykk og metaller. Dette kan danne syrer i oljen (syretall øker), og etterhvert føre til økt viskositet. Syrlig miljø kan føre til korrosjon på legeringer. Oljer er normalt tilsatt antioksidanter som er til stede for å forhindre oksidasjon. Når/om disse blir oppbrukt, er oksidasjon en potensiell fare. Mengde antioksidanter kan måles med RULER teknologien.
Oksidasjon er den største faren for alle smøremidler i bruk.
Vi påviser oksidering i 1800-1670/cm-1 i henhold til ASTM E2412  Direct Trending.
Verdier sammenlignes med målinger på samme oljetype og unormale verdier varsles

Sulfat
Svovelelementer som i all hovedsak dannes fra nedbryting av oljeadditiver (svovel-baserte). Om til stede vil disse kunne reagere med vann og skape uorganiske syrer som svovelsyre. Dette er relevant for forbrenningsmotorer (dieselmotor, bensinmotor, gassmotor), mineraloljer.
Vi påviser sulfat-produkter i 1180-1120/cm-1 i henhold til ASTM E2412, Direct Trending.
Verdier sammenlignes med målinger på samme oljetype

Anti Wear additiver
Teknikken kan og måle (trend) degradering av Fosforbaserte antislitasjetilsetninger (typisk ZDDP), noe som vil kunne varsle en negativ trend.
Relevant for alle oljer med Fosforbaserte additivpakker (motorolje, girolje, hydraulikkolje)
AW additiver måles i 1025-960 cm/-1 i henhold til ASTM E2412 Direct Trending.
Verdier sammenlignes med målinger på samme oljetype

Glykol
FT-IR er en svært effektiv metode til å avdekke glykol i oljer når benyttet korrekt. Teknikken er best egnet for trending, og nøyaktigheten er ned til 0,1% (1000 ppm). For konsentrasjoner under 1000 ppm benyttes GC-FID.
Vi har innført en glykol-indeks (ikke %) som benyttes til trending, dette fordi enkelte oljer har høyere indeks (nullpunkt) selv uten å være forurenset med glykol. I rapporter med «Neg» som svar er det da <0,1% glykol. Er relevant for forbrenningsmotorer (dieselmotor, bensinmotor, gassmotor).
Vi påviser glykol (MEG) i 1100-1030/cm-1 i henhold til ASTM E2412
Er relevant for forbrenningsmotorer (dieselmotor, bensinmotor, gassmotor).
Vi påviser sot i 1970/cm-1 i henhold til DIN 51453