Kjære kunde.

Som følge av den generelle prisveksten må vi også justere våre priser for 2022. Bakgrunn er at alle våre leverandører øker prisene, men og at vi har justert litt på analysepakkene (for oljeanalyser).

Prisøkningen er generelt på +3,5%

Oljeprøve gassturbin (JOAPM), øker med +24% (nye analyser er syretall, viskositet v/100°C, Viskositetsindex og PQ index)
Oljeprøve hydraulikk/gir (H100) +3,5% (ny analyse PQ index)