Vi er akkrediterte etter ISO/IEC 17025:2017 standarden. En akkreditering skal sikre tilliten til varer og tjenester som leveres og ISO/IEC 17025:2017 standarden inneholder alle generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. Selve akkrediteringsprosessen sikrer gode rutiner internt og et oppdatert kvalitetssystem.

Se vårt akkrediteringsbevis og omfang her

Ved å ha denne akkrediteringen oppnår Invicta en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart om at vårt laboratorium oppfyller alle disse kravene og viser at vi innehar et kompetent personell, har gode interne rutiner og jobber etter et oppdatert kvalitetssystem som gjør at vi kan levere analyseresultater som våre kunder har tillit til.

Prøvingslaboratorium akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST327