MPC:

Membrane Patch Colotimetry (MPC) er en teknikk for å avdekke uløselige mikropartikler i oljen. Analysen gir tilbakemelding som en MPC faktor som gjenspeiler oljens potensiale for å danne mikropartikler (varnish).

Problemer med mikropartikler vil kunne være belegg på komponenter, overflater og ventiler og redusert funksjonalitet på grunn av dette.

Systemer: Spesielt aktuelt i systemer med større volumer av olje, som i kraftindustri, generatorlager, samt i større hydraulikksystemer. Bør og vurderes ved mistanke om belegg på komponenter, tette filtre, hvor andre analyseteknikker ikke avdekker konkrete elementer.

Rapportering:
Resultater presenteres i en nummerskala som representerer mengde løselige mikropartikler i oljen, hvor normalt er opp til 15, obs er fra 15 til 30, unormalt er fra 30 til 40 og kritisk er over 40.

RULER:

Remaining Useful Life (%RUL) er en vurdering av oljens primære antioksidanter (herunder fenoler og aminer). Antioksidanter er tilstede i oljen for å forhindre oksidasjon. Over tid eller ved spesielle situasjoner vil antioksidantene brukes opp, noe som vil redusere oljens oksidasjonsegenskaper.

Systemer: Spesielt aktuelt i kraftindustri, generatorlager, turbinoljer samt i hydraulikksystemer.

Rapportering:

%RUL er en verdi fra 0-100% som gjenspeiler gjenværende levetid basert på mengde primære antioksidanter. Prøve av brukt olje må alltid sammenlignes med ny/ubrukt olje av samme type.