Tilstandskontroll av systemer med smørefett

Analyse av smørefett vil kunne avdekker forurensinger som vann, støv/smuss samt overvåke mengde slitasjerelaterte elementer. Analysepakken G100 inneholder nå følgende analyser:

  • Elementanalyse metaller, ppm
  • PQ-index (total magnetiske metaller)
  • Vanninnhold, ppm