Pressemelding:

Invicta har kjøpt opp Circle K sin laboratorievirksomhet. Dette innebærer en overføring av både personell og utstyr fra 1. januar 2021, som vil øke tilbud og kapasitet betydelig fremover.
– Denne overdragelsen styrker vår posisjon i blant annet luftfartsbransjen. Her tror vi på en vekst i fremtiden og vi har derfor valgt å gjøre dette oppkjøpet, sier Kevin Hughes som er daglig leder i Invicta.

Sikre leveranser
Selv om endringen formelt trer i kraft fra nyttår, vil den være etterfulgt av et integrasjonsprosjekt for å sikre samlet leveranse fra én kapasitet på sikt.
– Vi vil gjøre vårt ytterste for at våre partnere holdes upåvirket av denne endringen, sier Hughes.

Invicta tester hvert år over 25000 prøver av oljer, drivstoff og spesialprodukter for offshore, marine, industri og transport. Dette er et område som Invicta også vil videreføre sin satsing på fremover.– Utover utvidet analysetilbud fra Invicta vil vi fortsatt satse på digitale verktøy rundt prøvetaking, resultatvurderinger og integrasjoner, sier Hughes. 

En tid fremover vil virksomheten ha to lokasjoner, på Sjursøya og Ammerud, men ila 2021 vil den bli samlet på Ammerud i Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder i Invicta, Kevin Hughes