Renhet er vitalt i subsea væsker, for opprettholdelse av funksjonalitet over tid. Invicta as har mange års erfaring med å teste diverse vannbaserte væsker og syntetiske oljeprodukter for forurensinger. Dette gjøres ofte i dialog med produsenten av væsken, for å avklare de beste metodene / teknikkene i den enkelte sak.