En lege vil ved hjelp av en blodprøve kunne gi deg en diagnose om hva som foregår inne i kroppen. På lik linje vil en oljeprøve kunne avsløre hva som foregår inne i et oljesmurt maskineri. En oljeanalyse vil gi avsløringer om unormale temperaturer, trykk og fysiske påkjennelser i oljen, mekanisk slitasje og forurensinger. Avhengig av hva som blir funnet og kombinasjoner av disse funnene, vil det kunne stilles en diagnose med anbefalinger.

  •     Tillstandsbasert vedlikehold
  •     Forlenget oljeskiftintervaller
  •     Enkelt prøver / feilsøking