ILUM Access er portalen for deres tilgang av rapporter og data. Her kan du registrere prøver og generere etiketter, samt hente ut analysedata og -rapporter.

Er du ikke registrert enda?
Registrering av nye brukere: https://access.ilum.no/register
Brukere må registreres (registreringen kan ta opp til 24 timer).

Innlogging: https://access.ilum.no/login

Dokumentasjon/bruksanvisning (PDF): Norsk (link) eller Engelsk (link)

Hvordan registrere prøver og lage etiketter med Dymo Labelwriter
(Krever at du har en etikettskriver. Kan skaffes hos de fleste kontorrekvisita forhandlere)

 

Hvordan registrere prøver uten egen etikettskriver.

 

Feilsøking:

Dokument for feilsøking på norsk (PDF) – Link

Dokument for feilsøking på Engelsk (PDF) – Link