ILUM Access er portalen for deres tilgang av rapporter og data. Her kan du registrere prøver og generere etiketter, samt hente ut analysedata og -rapporter.

 

Er du ikke registrert enda?
Registrering av nye brukere: https://access.ilum.no/register
Brukere må registreres (registreringen kan ta opp til 24 timer).

Innlogging: https://access.ilum.no/login

Dokumentasjon/bruksanvisning (PDF) finner du her:
Norsk (link)
Engelsk (link)
Svensk (link)

 

Kom igang nå! Se video om hvordan registrere prøver på nett.

Video: Registrer prøver med
utleverte QR-koder
Video: Registrer prøver med
Dymo etikettskriver

 

Webinar: Introduksjon og demo: Hvordan registrere oljeprøver (ca 17. minutter)

 

Feilsøking:

Dokument for feilsøking på norsk (PDF) – Link

Dokument for feilsøking på Engelsk (PDF) – Link