Husk

Legg inn på classen no_portfolio_filters på en Filtrérbar portfolio for å skjule filter-knappene.

Bakgrunnsfarger

#FFFFFF hvit
#E6E7E8 grå
#2B2B2B svart

Bakgrunnsfarger

#D5DEE6 lysest
#B2C2CF lys
#91A4B5 mørk
#607D91 mørkest

Tekstfarger (Lys)

#5d7a8f blå
#3D3D3D svart

Tekstfarger (Mørk)

#B2C2CF svart
#E6E7E8 grå

Analysetjenester

Invicta AS har siden 1984 tilbudt oljeanalysetjenester i Norge og Skandinavia innen Offshore, marine, luftfart, anlegg, transport, landbruk, personbil/verksted, og i en rekke flere industrier.

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekansik maskineri eller til produktteknisk informasjon. Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for virksomheten å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforusett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift

Ved å overvåke “helsetilstanden” på maskineriet, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge evt. reparasjoner eller komponentbytte. Ansvarlig personell har til enhver tid tilgang til samtlige analyserte data via internett.

Analysetjenester

Invicta AS har siden 1984 tilbudt oljeanalysetjenester i Norge og Skandinavia innen Offshore, marine, luftfart, anlegg, transport, landbruk, personbil/verksted, og i en rekke flere industrier.

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekansik maskineri eller til produktteknisk informasjon. Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for virksomheten å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforusett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift

Ved å overvåke “helsetilstanden” på maskineriet, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge evt. reparasjoner eller komponentbytte. Ansvarlig personell har til enhver tid tilgang til samtlige analyserte data via internett.

Analysetjenester

Invicta AS har siden 1984 tilbudt oljeanalysetjenester i Norge og Skandinavia innen Offshore, marine, luftfart, anlegg, transport, landbruk, personbil/verksted, og i en rekke flere industrier.

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekansik maskineri eller til produktteknisk informasjon. Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for virksomheten å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforusett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift

Ved å overvåke “helsetilstanden” på maskineriet, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge evt. reparasjoner eller komponentbytte. Ansvarlig personell har til enhver tid tilgang til samtlige analyserte data via internett.

Analysetjenester

Invicta AS har siden 1984 tilbudt oljeanalysetjenester i Norge og Skandinavia innen Offshore, marine, luftfart, anlegg, transport, landbruk, personbil/verksted, og i en rekke flere industrier.

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekansik maskineri eller til produktteknisk informasjon. Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for virksomheten å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforusett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift

Ved å overvåke “helsetilstanden” på maskineriet, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge evt. reparasjoner eller komponentbytte. Ansvarlig personell har til enhver tid tilgang til samtlige analyserte data via internett.

Analysetjenester

Invicta AS har siden 1984 tilbudt oljeanalysetjenester i Norge og Skandinavia innen Offshore, marine, luftfart, anlegg, transport, landbruk, personbil/verksted, og i en rekke flere industrier.

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekansik maskineri eller til produktteknisk informasjon. Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for virksomheten å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforusett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift

Ved å overvåke “helsetilstanden” på maskineriet, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge evt. reparasjoner eller komponentbytte. Ansvarlig personell har til enhver tid tilgang til samtlige analyserte data via internett.

Analysetjenester

Invicta AS har siden 1984 tilbudt oljeanalysetjenester i Norge og Skandinavia innen Offshore, marine, luftfart, anlegg, transport, landbruk, personbil/verksted, og i en rekke flere industrier.

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekansik maskineri eller til produktteknisk informasjon. Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for virksomheten å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforusett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift

Ved å overvåke “helsetilstanden” på maskineriet, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge evt. reparasjoner eller komponentbytte. Ansvarlig personell har til enhver tid tilgang til samtlige analyserte data via internett.

Analysetjenester

Invicta AS har siden 1984 tilbudt oljeanalysetjenester i Norge og Skandinavia innen Offshore, marine, luftfart, anlegg, transport, landbruk, personbil/verksted, og i en rekke flere industrier.

Oljeanalyser inngår ofte i tilstandsbasert vedlikehold, feilsøking på mekansik maskineri eller til produktteknisk informasjon. Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for virksomheten å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforusett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift

Ved å overvåke “helsetilstanden” på maskineriet, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge evt. reparasjoner eller komponentbytte. Ansvarlig personell har til enhver tid tilgang til samtlige analyserte data via internett.

INVICTA AS

Trondheimsveien 436 B
0962 Oslo
Telefon (+47) 22 90 13 80
support@invicta.no
www.invicta.no