Kjølevæsker

Kjølevæsker

Kjølevæske Kjølevæsker er alltid vært kritisk viktig for å oprettholde normale driftstemperaturer i forbrenningsmotorer og andre energimaskiner. I dagens store batteripakker er kjøling en kritisk komponent. Ved å analysere kjølevæsken sørger man for at produktene yter...
Ukjente partikler

Ukjente partikler

Partikkelidentifisering Ved hjelp av forskjellige teknikker kan materiale i partikler, deler, biter, fibre og annet identifiseres/vurderes. Dette kan være funnet i systemfilter, olje, væske, komponenter og lignende. Resultater kan hjelpe med å avdekke kilde til...
Drivstoff

Drivstoff

Drivstoff Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner (Wikipedia).Invicta’s analysetjenester dekker mye av de...
Hydraulikk

Hydraulikk

Hydraulikkvæske har som hovedoppgave å overføre energi i et hydraulisk system.

Girsystemer

Girsystemer

Girolje er laget spesielt for transmisjoner, girbokser og differensialer for biler, større maskiner og industrielle applikasjoner.