Kjølevæsker

Kjølevæsker

Kjølevæske Kjølevæsker er alltid vært kritisk viktig for å oprettholde normale driftstemperaturer i forbrenningsmotorer og andre energimaskiner. I dagens store batteripakker er kjøling en kritisk komponent. Ved å analysere kjølevæsken sørger man for at produktene yter...
Ukjente partikler

Ukjente partikler

Partikkelidentifisering Ved hjelp av forskjellige teknikker kan materiale i partikler, deler, biter, fibre og annet identifiseres/vurderes. Dette kan være funnet i systemfilter, olje, væske, komponenter og lignende. Resultater kan hjelpe med å avdekke kilde til...
Drivstoff

Drivstoff

Drivstoff Drivstoff er en samlebetegnelse på energibærende brennstoffer i flytende form eller som gass, det vil si stoffer som skaper energi i en forbrenningsprosess, og som derfor kan brukes til å drive maskiner (Wikipedia).Invicta’s analysetjenester dekker mye av de...
Girsystemer

Girsystemer

Girolje er laget spesielt for transmisjoner, girbokser og differensialer for biler, større maskiner og industrielle applikasjoner.

Motor

Motor

Motorolje er et produkt bestående av baseolje blandet med diverse additivpakker.