Vi øker analyseprisene med +1,7% (indeksregulering) for 2021 (fra og med 01.02.2021).