Oljeanalyse: Vi lanserer i disse dager analysen som avdekker total konsentrasjon magnetiske partikler i en oljeprøve, uavhengig av partikkelstørrelse. Indeksen går fra 4 til 6000, hvor <4 er ingen indikasjon på magnetiske partikler, mens høyere verdi tilsier mer magnetiske partikler. Verdien diagnosers sammen med Jern (Fe) fra elementanalysen og kommenteres i rapporten.

Målingen utføres kun på prøver i originale Invicta-plastflasker (100ml) og i analysepakker som ikke har egen partikkeltelling.