ISO 18436-4:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines. Requirements for qualification and assessment of personnel –Part 4: Field lubricant analysis.

Sted: Invicta AS, Oslo
Tid: 4. til 6 September 2017 (valgfri eksamen 7. September 2017)
Varighet: 3 dager kurs, eventuelt 3 timer eksamen.

Viktig: Registrering til eksamen må skje på forhånd, senest 24.08.2017. Eget registreringsskjema hos ICML her. Velg Purchase order number: Invicta under betaling (alternativt betal med kreditkort).

Språk: Engelsk (kurs og eksamen)

Kurset gir en grundig innføring i emner som vedlikeholdsstrategier, med teori rundt smøreteknikk og valg av smøremiddel, Olje- /fettsystemer med oppbevaring og kontroll av disse samt tilstands diagnostisering, oljeprøvetaking og  samt overvåking/helsekontroll av oljeprodukter og analyse av disse.

Kurset er i særdeleshet relevant for deg som jobber som:

  • Vedlikeholdspersonell
  • Driftspersonell
  • Vedlikeholdsansvarlig
  • Vedlikeholdssjef
  • Teknisk sjef
  • Teknisk inspektør
  • Verksmester
  • Leverandører/produsenter/selgere av smøreoljer/fett.

Kursets innhold tilfredsstiller:

MLA-I -Machinery Lubricant Analyst Level I (ISO 18436-4, I)
MLT-I -Machinery Lubrication Technician Level I

Detaljert informasjon om kurset her.
Praktisk informasjon her.

For å ta eksamen er kravet at du har jobbet minst 12 måneder med tilstandskontroll og brukt oljeanalyser.