Vedlikehold, Smøreteknikk og Oljeanalyser

Dag 1, 05.03.2019, kl.0900-1500
Dag 2, 06.03.2019, kl 0900-1500
Dag 3, 07.03.2019, kl 0900-1500

Dag 1: teori og undervisning
Dag 2: kombinert undervisning og oppgaver/case/.
Dag 3: Lab-arbeide/case

Detaljer:

Dag 1:

 • Vedlikeholdsstrategier
  • Hvorfor havarerer maskiner?
  • Betydningen av dårlig vedlikehold for bedriftens økonomi
  • Korrigerende vedlikehold
  • Forebyggende vedlikehold
  • Tilstandsbasert vedlikehold, CBM
   • Teknikker i bruk for tilstandsbasert vedlikehold
   • Fremtiden i tilstandsbasert vedlikehold
 • Teori rundt smøreteknikk
  • Tribiologi og smøremiddelets oppgave
  • Baseoljer
  • Additiver i oljer
  • Oljeproduktenes fysiske og kjemiske egenskaper
  • Oljeproduktenes klassifiseringssystemer
  • Smørefett
   • Hvordan fungerer smørefett
   • Sammensetning
   • Fortykner og kompatibilitet
   • Fysiske og kjemiske egenskaper
   • Klassifiseringsssytemer
   • Prøvetaking
 • Oppbevaring og rutiner for bruk av oljer, fett og relaterte produkter
  • Oppbevaring av IBC, fat og kanner
   • Rutiner, verneutstyr og HMS
   • Merking
   • Sporbarhet
  • Rutiner for bruk
   • Påfylling av produkt, rutiner
   • Merking og merkesystemer
 • Filtrering og separasjonsteknikker
  • Filter i system
  • Sidestrømsfilter og filtertraller
  • Dybdefilter
  • Sentrifugalseparering
  • Settling
  • Elektrostatiske separasjonsteknikker
  • Vakuumdestillasjon
  • Luftfilter/Pustefilter

Dag 2:

 • Oljeprøver
  • Prøvetaking, herunder
   • Vurdering av prøveintervaller på utstyr
   • Arbeidsordre og definerte rutiner
   • Viktigheten av representative prøver
   • Prøvetakingsmetoder
   • Prøvetakingsutstyr
   • Plassering av prøvepunkter
   • Merking av prøver
  • Analyser (Hva er viktig for hvilke systemer)
   • Hydraulikksystemer
   • Gir systemer
   • Kompressorer
    • Luftkompressorer
    • HVAC / Ventilasjonssystemer/Kjøl og Frys
   • Seal oljer
   • Varmeoverføringssystemer
   • Gassturbiner
   • Dieselmotorer
   • Smørefett
   • Annet?
  • Rapporter / tilbakemeldinger
   • Lese rapport fra laboratorium
   • Vurdere anbefalte tiltak, lage arbeidsordre for korrigerende tiltak
   • Dialog med laboratorium, oljeleverandør og utstyrsleverandøren

Dag 2/3:

Case / Oppgaver

 • Vedlikeholdsstrategier
 • Smøreteknikk
 • Oppbevaring og rutiner
 • Filtrering og separasjonsteknikkker
 • Oljeprøver og analyser CASE

 

  • Velge korrekte analyser for CASE
  • Utføre analyse
  • Sammensette resultater og vurderinger basert på funn

 

Pris pr person: 9.700,- (inkludert kursmateriell (elektronisk) kurssnacks, drikke og lunsj)
Kurskode: 05032019

Hvordan komme seg til Invicta?

Med bil: gateparkering utenfor Invicta sine lokaler i Trondheimsveien 436B (0962 Oslo). Google Maps

Med kollektivtransport: Alt. 1 t-bane: Ta linje 5 (Vestli) til holdeplass Ammerud. Dette stoppet ligger rett utenfor våre lokaler. Alt. 2 buss: Rute 390 eller 380 fra Oslo Bussterminal, eller rute 31 fra Jernbanetorget stopper alle på Ammerud, rett ved våre lokaler.

Det blir servert kurssnacks, drikke og lunsj, kursmateriell elektronisk (ta med pc) kurs på USB-brikke og kursbevis. Ta kontakt med Kathrine Ravn (Kathrine.Ravn@invicta.no) om det er spesielle behov.