Kurs i grunnleggende vedlikeholdskonsept, smøreteknikk og oljeanalyser.

Sted: Invicta AS, Trondheimsveien 436B, 0962 Oslo. Bygg B, 1. etasje.
Tid:
Kurs 3 – Uke 19 (7,8 og 9. Mai 2018)
Kurs 4 – Uke 22 (29,30 og 31. Mai 2018)

Pris pr deltager: Kr. 9.700,- 

Dag 1: teori og undervisning (kl. 9-15)
Dag 2: kombinert undervisning og oppgaver/case/. (kl. 9-15)
Dag 3: Lab-arbeide/case (kl. 9-12)

Dag 1:

 • Vedlikeholdsstrategier
  • Hvorfor havarerer maskiner?
  • Betydningen av dårlig vedlikehold for bedriftens økonomi
  • Korrigerende vedlikehold
  • Forebyggende vedlikehold
  • Tilstandsbasert vedlikehold, CBM
   • Teknikker i bruk for tilstandsbasert vedlikehold
   • Fremtiden i tilstandsbasert vedlikehold
 • Teori rundt smøreteknikk
  • Tribiologi og smøremiddelets oppgave
  • Baseoljer
  • Additiver i oljer
  • Oljeproduktenes fysiske og kjemiske egenskaper
  • Oljeproduktenes klassifiseringssystemer
  • Smørefett
   • Hvordan fungerer smørefett
   • Sammensetning
   • Fortykner og kompatibilitet
   • Fysiske og kjemiske egenskaper
   • Klassifiseringsssytemer
   • Prøvetaking
 • Oppbevaring og rutiner for bruk av oljer, fett og relaterte produkter
  • Oppbevaring av IBC, fat og kanner
   • Rutiner, verneutstyr og HMS
   • Merking
   • Sporbarhet
  • Rutiner for bruk
   • Påfylling av produkt, rutiner
   • Merking og merkesystemer
 • Filtrering og separasjonsteknikker
  • Filter i system
  • Sidestrømsfilter og filtertraller
  • Dybdefilter
  • Sentrifugalseparering
  • Settling
  • Elektrostatiske separasjonsteknikker
  • Vakuumdestillasjon
  • Luftfilter/Pustefilter

Dag 2:

 • Oljeprøver
  • Prøvetaking, herunder
   • Vurdering av prøveintervaller på utstyr
   • Arbeidsordre og definerte rutiner
   • Viktigheten av representative prøver
   • Prøvetakingsmetoder
   • Prøvetakingsutstyr
   • Plassering av prøvepunkter
   • Merking av prøver
  • Analyser (Hva er viktig for hvilke systemer)
   • Hydraulikksystemer
   • Gir systemer
   • Kompressorer
    • Luftkompressorer
    • HVAC / Ventilasjonssystemer/Kjøl og Frys
   • Seal oljer
   • Varmeoverføringssystemer
   • Gassturbiner
   • Dieselmotorer
   • Smørefett
   • Annet?
  • Rapporter / tilbakemeldinger
   • Lese rapport fra laboratorium
   • Vurdere anbefalte tiltak, lage arbeidsordre for korrigerende tiltak
   • Dialog med laboratorium, oljeleverandør og utstyrsleverandøren

Dag 2/3:

Case / Oppgaver

 

 • Vedlikeholdsstrategier
 • Smøreteknikk
 • Oppbevaring og rutiner
 • Filtrering og separasjonsteknikkker

 

 • Oljeprøver og analyser CASE

 

  • Velge korrekte analyser for CASE
  • Utføre analyse
  • Sammensette resultater og vurderinger basert på funn

 

Hvordan komme seg til Invicta?

Med bil: gateparkering utenfor Invicta sine lokaler i Trondheimsveien 436B, Oslo.

Med kollektivtransport: Alt. 1 t-bane: Ta linje 5 (Vestli) til holdeplass Ammerud. Dette stoppet ligger rett utenfor våre lokaler. Alt. 2 buss: Rute 390 eller 380 fra Oslo Bussterminal, eller rute 31 fra Jernbanetorget stopper alle på Ammerud, rett ved våre lokaler.

Det blir servert kurssnacks, drikke og lunsj, kursmateriell i perm, kurs på USB-brikke og kursbevis. Ta kontakt med Kathrine Ravn (Kathrine.Ravn@invicta.no) om det er spesielle behov.